Phát động toàn dân chung tay, đóng góp chống dịch Covid-19

19/03/2020 18:06
Tâm Anh
(GDVN) - Ngày 17/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện này thực sự mang ý nghĩa to lớn, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước và đã tạo nên sự gắn kết, chung tay của toàn xã hội cùng nhau quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Là đơn vị đầu mối tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đón nhận những tình cảm, cả vật chất lẫn tinh thần của người dân cả nước cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. 

Phát động toàn dân chung tay, đóng góp chống dịch Covid-19 ảnh 1
Ngày 17/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: mattran.org.vn)

Việc tiếp nhận thông qua 2 hình thức:

Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản (VND và ngoại tệ) tại Ngân hàng:

Tên Tài khoản: ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Số tài khoản: 1483201009159

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thủ Đô.

SWIFT Code: VBAAVNVX423 (sử dụng trong trường hợp chuyển ngoại tệ đến tài khoản nhận ủng hộ nêu trên).

Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt:

Phòng Kế hoạch - Tài chính (109, 111), 

Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8256326; 02438256536. 

(Quý vị vui lòng ghi rõ nội dung chuyển: Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19)

Tâm Anh