Vạch “áo tham nhũng” cho dân xem quyết tâm

Vạch “áo tham nhũng” cho dân xem quyết tâm
GDVN- Rõ ràng là văn bản, nghị quyết, điều luật chống tham nhũng không thiếu, cái thiếu là một chế tài đủ mạnh có thể tạo được chứng “sợ tham nhũng” cho bất kỳ kẻ nào.