Cán bộ Cảng Hà Nội gọi dân là... Chí Phèo

Cán bộ Cảng Hà Nội gọi dân là... Chí Phèo
(GDVN) - Cảng Hà Nội không cung cấp được bằng chứng có tính pháp lý khẳng định ngõ 920 (rộng 8m, dài khoảng 100m) đường Bạch Đằng thuộc quyền quản lý, sử dụng của họ.