Quảng Bình tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào?

05/05/2017 06:48
Thủy Phan
(GDVN) - Các trường trung học phổ thông sẽ tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức xét tuyển. Riêng Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp tổ chức thi tuyển.

Đó là phương thức tuyển sinh vào lớp 10 ở tỉnh Quảng Bình năm học 2017-2018.

Quảng Bình tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào? ảnh 1
Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2016 - 2017. (Ảnh: Thủy Phan)

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 sẽ có thay đổi so với các năm học trước.

Theo đó, các trường trung học phổ thông trên địa bàn sẽ tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức xét tuyển. Riêng Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp tổ chức thi tuyển. 

Cụ thể, tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn sẽ không thi tuyển, mà phân vùng tuyển sinh, mỗi huyện, thành phố là một vùng tuyển sinh; riêng huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn là một vùng tuyển sinh.

Trong đó, sẽ có từng cụm tuyển sinh, gồm: một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn lân cận trường trung học phổ thông. Dựa vào nguồn học sinh lớp 9 trong cụm, Sở sẽ phân chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường trung học phổ thông.

Về phần đăng ký dự tuyển: một học sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng (đăng ký dự tuyển vào 1 trường trung học phổ thông). Học sinh đủ điều kiện và có nguyện vọng vào học trường trung học phổ thông nào thì nộp đơn và hồ sơ tuyển sinh tại trường đó. 

Lưu ý: Vì chỉ được xét tuyển 1 nguyện vọng nên học sinh, phụ huynh cần căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường trung học phổ thông và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh để nộp đơn dự tuyển cho phù hợp. 

Đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ tuyển sinh theo hình thức thi tuyển, phạm vi tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

So với các năm trước, năm nay có điểm mới các mà em học sinh thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp cần lưu ý: đó là học sinh chỉ được đăng ký dự tuyển 1 môn chuyên. Nếu học sinh đã trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp thì không được phép rút hồ sơ để dự tuyển vào trường trung học phổ thông khác. 

Đối với những học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Toán, nếu không trúng tuyển thì được làm đơn xin dự tuyển vào lớp chuyên Tin (chỉ áp dụng khi môn Tin học còn chỉ tiêu tuyển sinh).

Đối với những học sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên, nếu có nguyện vọng thì được dự tuyển vào lớp không chuyên của Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp (nếu có chỉ tiêu xét tuyển lớp không chuyên).

Nếu học sinh không trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp thì nộp đơn dự tuyển vào Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh hoặc các trường trung học phổ thông khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho học sinh và nhân dân trên địa bàn về công tác tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc việc phân vùng tuyển sinh đã được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.

Đồng thời thực hiện tuyển sinh nghiêm túc, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ và đúng quy chế, Quy định tuyển sinh tại các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh làm thủ tục đăng ký dự tuyển; nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp và thu tiền ngoài quy định khi tuyển sinh.  

Lịch tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Bình như sau:

Từ ngày 10 đến 19/5/2017, Trường trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp nhận đơn đăng ký dự thi vào trường Chuyên.

Từ ngày 1/6 đến 2/6/2017, sẽ tổ chức thi tuyển vào Trường trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp. 

Từ ngày 1/6 đến 3/7/2017, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh thu hồ sơ học sinh tham gia dự tuyển. 

Từ ngày 1/6 đến 7/7/2017, các trường trung học phổ thông thu hồ sơ học sinh tham gia dự tuyển.

Thủy Phan