Quảng Ninh dành 458 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2022-2023

01/09/2022 06:50
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đây là năm học thứ hai liên tiếp tỉnh Quảng Ninh có chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên.

Ngày 31/8, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ảnh: CTV)

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ảnh: CTV)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các ban và dự kiến thông qua: Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022 – 2023.

Nghị quyết này nhằm tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số.

Gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Không ngừng kiến tạo, củng cố niềm tin của nhân dân, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, gây ra nhiều khó khăn cho đời sống và sản xuất của nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: CTV)

Đây là năm học thứ hai liên tiếp tỉnh Quảng Ninh có chính sách về hỗ trợ học phí, được cử tri và nhân dân rất quan tâm, theo dõi, đánh giá cao.

Qua đó góp phần khích lệ tinh thần hiếu học, tạo động lực to lớn cổ vũ tinh thần vươn lên thi đua “dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục của thầy và trò trong các nhà trường.

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (giai đoạn 1) nằm trong Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Sau ½ ngày làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét Báo cáo sơ bộ dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và 3 dự thảo nghị quyết về các biện pháp, cơ chế, điều hành kinh tế - xã hội.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, bám sát định hướng, gợi ý của Chủ tọa kỳ họp, đã có 9 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia thảo luận trách nhiệm, thẳng thắn và đề xuất những nội dung có tính thực tiễn nhằm xây dựng nghị quyết có chất lượng.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng, Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022 – 2023; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (giai đoạn 1) với sự thống nhất của 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp.

Thực hiện công tác nhân sự đảm bảo minh bạch, dân chủ, khách quan, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 2 Nghị quyết: Miễn nhiệm Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phạm Thị Hồng Hạnh; Bầu bổ sung Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đây là năm học thứ hai liên tiếp tỉnh Quảng Ninh có chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Phạm Linh)

Đây là năm học thứ hai liên tiếp tỉnh Quảng Ninh có chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Phạm Linh)

Theo đó, Nghị quyết hỗ trợ học phí quy định về việc hỗ trợ bằng 100% mức học phí công lập năm học 2022 - 2023 quy định tại Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trừ học sinh tiểu học trường công lập và các đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của tỉnh) theo số tháng học thực tế của đối tượng được hỗ trợ nhưng không quá 9 tháng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp trong dự toán hằng năm.

Cụ thể, khu vực thành thị, các cấp học là 300.000 đồng/học sinh/tháng; nông thôn, cấp mầm non đến trung học cơ sở là 100.000 đồng/học sinh/tháng, cấp trung học phổ thông là 200.000 đồng/học sinh/tháng; dân tộc thiểu số và miền núi, cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở 50.000 đồng/học sinh/tháng, cấp trung học phổ thông 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Học sinh học tại cơ sở giáo dục tư thục sẽ được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đối tượng học sinh công lập cùng cấp ở vùng thành thị. Số tháng hưởng hỗ trợ bằng số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 458 tỷ đồng. Đáng chú ý, sẽ không áp dụng cho học sinh mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thẩm định, thẩm tra, tổ chức thực hiện chính sách, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm trục lợi chính sách, thất thoát ngân sách nhà nước.

Phạm Linh