Quảng Ninh xây dựng những quyết sách bảo đảm sự ổn định, phát triển của tỉnh

07/12/2021 15:03
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ thảo luận, quyết nghị những vấn đề rất quan trọng, cần thiết trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.

Sáng 7/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Từ năm 2020 đến nay, chúng ta phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng có do dịch Covid-19 gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới đời sống và sản xuất, nặng nề nhất là trong khu vực du lịch, dịch vụ vốn là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh ta.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 6 (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 6 (Ảnh: CTV)

Chấp hành nghiêm túc, sáng tạo các chỉ đạo của Trung ương, bám sát thực tiễn, với tầm nhìn xa, chiến lược, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đã bản lĩnh, quả quyết đưa ra những quyết sách, ứng phó bình tĩnh, kiên trì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết;

Đồng thời đề ra yêu cầu chung là kiên định niềm tin, nhất quán ý chí và hành động, chung lưng đấu cật, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, kiên trì tổ chức thực thi công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm, nguyên tắc khoa học “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở;

Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, của khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là vai trò xung kích của lực lượng tuyến đầu (y tế, lực lượng vũ trang, tổ Covid-19 ở cộng đồng và các địa phương ở tuyến đầu trọng điểm…) phòng, chống, khoanh vùng, cách ly và điều trị khoa học;

Áp dụng biện pháp chính xác, kiên cường giữ vững địa bàn “thích ứng an toàn, ổn định, phát triển” trong trạng thái bình thường mới, thu được thành quả to lớn trong cuộc chiến phòng, chống dịch và thực hiện “mục tiêu kép”, đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đã rèn dũa và hun đúc thêm sức mạnh tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” rất đỗi tự hào của Vùng Mỏ Anh hùng.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp hơn, khó lường hơn của dịch Covid-19, với những biến chủng mới nguy hiểm hơn, có tốc độ lây lan nhanh hơn, khó kiểm soát hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, làm cho ngành du lịch, dịch vụ của chúng ta gần như chưa thể phục hồi.

Kế thừa, phát huy thành quả và kinh nghiệm công tác trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, kiên trì nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm đã đề ra: vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; vừa bảo đảm an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội, ổn định phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trong 6 năm liên tiếp (2016 - 2021)”.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 10,28%, gấp nhiều lần tốc độ trung bình của cả nước, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 51.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và dự toán đầu năm, là một trong số ít các địa phương dẫn đầu cả nước;

Tỉnh cũng chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,95% (thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước và là một trong kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong 04 kỳ bầu cử gần đây).

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Từ những thành quả xây dựng, phát triển của cả quá trình kết tinh sức sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong tỉnh, với những kết quả đạt được rất toàn diện và nổi bật mang tính lịch sử trong hai năm 2020 và 2021, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương điển hình về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thành công“mục tiêu kép”;

Qua đó khẳng định vị thế, uy tín, vai trò cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc; tạo ra thế và lực mới củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, nhân lên niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIV (Ảnh: CTV)

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIV (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Xuân Ký cho rằng: "Năm 2022, năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Quảng Ninh đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới to lớn, đan xen với khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 trên thế giới, trong khu vực, trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, có thể còn kéo dài, khó lường.

Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề công tác “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Tại kỳ họp thứ 6 này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ rất quan trọng xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau đây:Một là, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trước tác động của đại dịch Covid-19 để làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được, rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện;

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2022. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện thành công chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.Xác định nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục cơ cấu lại khu vực công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo vào GRDP và thu ngân sách; phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, trọng tâm là ngành Than.

Phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; khôi phục du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19.

Phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn văn minh.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công, khắc phục tình trạng tỷ lệ giải ngân thấp, chậm tiến độ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai và các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Nâng cao chất lượng đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện.

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 52.600 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%; thu hút vốn FDI đạt ít nhất 1,5 tỷ USD.

Tiếp tục giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI. 100% đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.Hai là, nhằm cụ thể hóa khâu đột phá chiến lược “đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược” đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định.Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 trên cơ sở kế thừa kết quả tích cực và phát huy bài học kinh nghiệm đã đạt được của giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, kéo dài, lãng phí, kém hiệu quả…

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ 6 (Ảnh: CTV)

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ 6 (Ảnh: CTV)

Kiên trì thực hiện phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội, nhất là thông qua hình thức đối tác công - tư (PPP) để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ, hiện đại thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng; hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng thương mại và hạ tầng văn hóa, xã hội.

Cân đối ưu tiên nguồn lực hợp lý tạo động lực hoàn thành Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025;

Tăng cường năng lực cho y tế dự phòng, y tế tuyến cơ sở; đầu tư các dự án phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của Nhân dân… nhằm gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, thu hẹp chênh lệch vùng miền và khoảng cách giàu nghèo; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng bao trùm, theo các tiêu chí của “hạnh phúc” mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Ba là, thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 23 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh sẽ thảo luận thông qua Kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương;

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm” ngay từ khâu xác định nhiệm vụ chi, lập dự toán;

Kết hợp đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, đầu tư công với quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản công ở tất cả các cấp ngân sách.Tăng cường phân cấp ngân sách, cơ bản khắc phục tình trạng lồng ghép trong quản lý ngân sách nhà nước, tăng vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh; đẩy mạnh phân cấp, khuyến khích các địa phương sáng tạo, tăng thu, huy động, sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo sự chủ động và tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương.

Rà soát, hoàn thiện đồng bộ cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh.Bốn là, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận, quyết định một số chính sách ưu đãi đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Hạ Long; công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ thưởng cho học sinh tham gia đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải giai đoạn 2021 - 2025;

Tiếp tục thông qua một số giải pháp kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2022; Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Thông tư 16/2021/TT-BYT của Bộ Y tế; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó Dân phòng trên địa bàn tỉnh; số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...Đồng thời, xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.Năm là, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về công tác xây dựng chính quyền năm 2021 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Thảo luận Báo cáo và thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả một số cuộc giám sát quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh; dành thời gian thỏa đáng cho các phiên thảo luận, chất vấn các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát về những vấn đề nổi lên đang được cử tri, Nhân dân rất quan tâm theo tinh thần đổi mới, coi trọng chất lượng, hỏi nhanh - đáp gọn, có tranh luận, làm rõ trách nhiệm.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh: "Những nội dung trình, thảo luận, xem xét, quyết nghị tại kỳ họp này là những vấn đề rất quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2022, mà còn của cả giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh ủy đã sớm tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan đã tích cực phối hợp triển khai.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, làm việc khoa học, Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn có trọng tâm, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các quyết sách tại kỳ họp".

LÃ TIẾN