Quy chế mới đào tạo tiến sĩ nhiều lỗi chính tả, do sơ suất hay cẩu thả?

25/07/2021 06:01
Minh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không hiểu do sơ suất hay cẩu thả mà để khi ban hành một Thông tư còn quá nhiều lỗi chính tả sai căn cơ.

Thời gian qua, có nhiều ý kiến thảo luận đa chiều xoay quanh Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Tạm gác những vấn đề về chuẩn đầu ra “hạ chuẩn” thì thời gian qua tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số chuyên gia băn khoăn về việc quy trình làm Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều bộ phận tuy nhiên do sơ suất hay cẩu thả mà để khi ban hành một Thông tư còn quá nhiều lỗi chính tả sai căn cơ. Nhiều người đặt vấn đề không hiểu pháp chế thẩm định kiểu gì.

Trong bài viết này chúng tôi chỉ ra một số lỗi chính tả trong Thông tư 18 được các chuyên gia gửi đến Tạp chí:

Minh Anh