UBKT Trung ương họp kỳ thứ 18

UBKT Trung ương họp kỳ thứ 18
GDVN- UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.