Sở Giáo dục An Giang công bố điểm chuẩn lớp 10 đối với các trường chuyên biệt

16/06/2021 08:15
KHÁNH VĂN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã ban hành Thông báo số 1718/TB- SGDĐT, thông báo kết quả tuyển sinh vào 10 Trung học phổ thông đối với các trường chuyên biệt.

Ngày 15/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã ban hành Thông báo số 1718/TB- SGDĐT, thông báo kết quả tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông các trường chuyên biệt, năm học 2021-2022.

Theo thông báo, trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu có 350 thí sinh trúng tuyển vào 10 lớp chuyên (số lớp: Toán 2; Toán- Tin 1; Anh 2; Lý 1; Hóa 1; Sinh 1; Văn 1; Sử- Địa 1 lớp). Năm nay, điểm chuẩn lớp chuyên cao nhất là 2 lớp Toán lấy 42,25 điểm, điểm chuẩn thấp nhất là lớp Tin (30,75 điểm - 17 thí sinh).

Ngoài ra, Trường chuyên Thoại Ngọc Hầu còn tuyển 2 lớp không chuyên (86 thí sinh) cho năm học 2021-2022.

Điều kiện trúng tuyển 2 lớp không chuyên là các thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên và đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0 điểm; có tổng số điểm bốn môn (tính hệ số 1) từ 31.50 điểm trở lên. Những thí sinh cùng được 31.50 điểm sẽ xét chọn thí sinh có điểm chuyên từ 6.75 điểm trở lên.

Sở Giáo dục An Giang công bố điểm chuẩn lớp 10 đối với các trường chuyên biệt ảnh 1

Ảnh chụp từ màn hình

Đối với Trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa (thành phố Châu Đốc) tuyển 345 thí sinh vào 10 lớp chuyên (Số lớp: Anh 2; Văn 2 ; Toán 1; Tin 1; Lý 1; Hóa 1; Hóa -Sinh 1; Sử- Địa 1 lớp). Điểm chuẩn lớp chuyên cao nhất của trường là lớp Toán lấy 37 điểm.

Ngoài việc tuyển 10 lớp chuyên, Trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa cũng tuyển 2 lớp không chuyên với số lượng 86 em.

Điều kiện trúng tuyển của các thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên nhưng đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0 điểm; có tổng số điểm 4 môn (tính hệ số 1) từ 22.50 điểm trở lên.

Đối với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông An Giang tuyển 172 thí sinh.

Điều kiện trúng tuyển là các thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không); có tổng số điểm các bài thi đã tính hệ số từ điểm chuẩn trở lên.

Những thí sinh có điểm chuẩn bằng nhau thì tiếp tục xét tiêu chí phụ thí sinh có điểm trung bình cuối năm lớp 9 cao hơn.

Kết quả cụ thể như sau: thí sinh là người dân tộc thiểu số có điểm chuẩn từ 21.50 điểm trở lên (164 thí sinh trúng tuyển); thí sinh là người dân tộc Kinh có điểm chuẩn từ 26.75 điểm trở lên (08 thí sinh trúng tuyển).

Thông báo cũng lưu ý các trường thi tuyển tiếp tục nhận đơn phúc khảo của thí sinh và lập danh sách tổng hợp số lượng thí sinh đề nghị phúc khảo.

Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên hoặc Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông nhận lại hồ sơ và nộp về trường trúng tuyển nguyện vọng tiếp theo từ ngày 21/6 đến hết ngày 25/6/2021. Phụ huynh và học sinh cần biết thêm thông tin thì liên hệ tại nhà trường hoặc qua số điện thoại của nhà trường mà thí sinh đã dự thi.

KHÁNH VĂN