Sở Giáo dục Nam Định lên sẵn kịch bản thi vào 10 nếu năm tới dịch còn phức tạp

10/09/2021 06:22
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông không chuyên và chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm học tới có thể bị gộp làm một nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định ngày 8/9/2021 đã ban hành Công văn số 1317/SGDĐT-QLCLGD về “hướng dẫn công tác Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2021 – 2022”.

Cụ thể, với công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục sẽ để các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tổ chức đánh giá toàn diện và rút kinh nghiệm tại đơn vị về các kỳ thi đã thực hiện trong năm 2020 – 2021.

Trong đó tập trung vào các nội dung như: Công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ dự thi, công tác nhập dữ liệu, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng, kỹ thuật làm bài thi trắc nghiệm.

Sở Giáo dục Nam Định lên sẵn kịch bản thi vào 10 nếu năm tới dịch còn phức tạp ảnh 1

Các học sinh Nam Định trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Ngoài ra, tập trung vào công tác lựa chọn, giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi, những sai sót (nếu có) trong quá trình tổ chức các kỳ thi tại đơn vị.

Trong việc triển khai học Quy chế thi, yêu cầu Thủ trưởng các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tiếp tục tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập Quy chế thi và xét tốt nghiệp Trung học phổ thông theo các văn bản hiện hành.

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, có bài kiểm tra về quy chế thi, trong đó đặc biệt chú trọng đến các nội dung liên quan công tác đăng ký dự thi và coi thi.

Các phòng Giáo dục huyện, thành phố chỉ đạo các trường Trung học cơ sở tiếp tục hướng dẫn giáo viên học tập nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ coi, chấm thi để không xảy ra hiện tượng giáo viên, học sinh vi phạm quy chế thi.

Theo đó, công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 cũng được hướng dẫn cụ thể, đồng thời nhấn mạnh việc, trước mỗi kỳ thi, Sở sẽ có Công văn hướng dẫn chi tiết.

Cụ thể, đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong trong năm học tới, sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như kỳ thi năm 2021.

Với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên, thì thời gian thi dự kiến là đầu tháng 6/2022. Môn thi, nội dung, hình thức thi sẽ thực hiện theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Lưu ý đối với việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên có thể thay đổi (gộp vào thành 01 kỳ thi) nếu diễn biến của dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp và được sự cho phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Với kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Trung học phổ thông chuyên để chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, tổ chức vào các ngày 22, 23/9/2022.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 8, 9 Trung học cơ sở và lớp 11, 12 Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, tổ chức vào ngày 18/3/2022, trong đó: Lớp 8 và lớp 11 thi 3 môn là Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và lớp 12 chỉ thi các môn độc lập, gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tin học. Riêng lớp 9 thì các môn thi giữ nguyên như năm học 2020 – 2021.

Với kỳ thi nghề phổ thông năm 2021 tại địa bàn tỉnh Nam Định thì Sở Giáo dục tỉnh này sẽ tổ chức 1 kỳ thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 11 các trường Trung học phổ thông và học viên các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Với kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 – 2022 sẽ căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục tỉnh này cũng sẽ có Công văn hướng dẫn tổ chức trước kỳ thi.

Qua đó, trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh này phải triển khai tự đánh giá đầy đủ các bước theo quy định đề ra hàng năm và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, các trường Trung học phổ thông triển khai tự đánh giá theo hướng dẫn tại Điều 23, 24, 25 của Thông tư 18 và đăng ký đánh giá ngoài theo quy định.

Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở sẽ triển khai tự đánh giá theo Thông tư 42/2012 do Bộ Giáo dục ban hành về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, Công văn số 8987 của Bộ Giáo dục về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục Giáo dục thường xuyên.

Các phòng Giáo dục huyện, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tự đánh giá theo hướng dẫn tại Điều 23, 24, 25 của Thông tư 17, 18, 19 tương ứng với từng cấp học. Báo cáo Sở Giáo dục các văn bản hướng dẫn của các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý chất lượng giáo dục.

Đồng thời, Sở Giáo dục sẽ tiến hành kiểm tra việc đánh giá, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng của các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở.

Trung Dũng