Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng

01/11/2018 06:09 Diệu Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, với các doanh nghiệp đã có vi phạm thì hàng nhập khẩu phải kiểm tra 100%.

Thực tế nhiều dược sỹ cho thuê bằng mà không thực hiện đúng ngay nơi bán thuốc và một bằng đó nhưng cho thuê vài nơi ở tỉnh khác. Điều này đã có Nghị định 176 về xử phạt hành chính khá nặng nề, tước giấy phép điều kiện hoạt động. 

Hiện nay, y tế địa phương và Ủy ban nhân dân các cấp cũng định kỳ thanh tra đột xuất. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay đang tạo điều kiện kinh doanh cho nên hậu kiểm nhiều hơn và tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành, xử phạt cũng khá nghiêm.

Vấn đề thứ hai, bán thuốc không theo đơn. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và Bộ Y tế thực hiện ra đề án bán thuốc theo kê đơn và nối mạng thống nhất liên thông giữa các nhà thuốc, các cơ sở bán thuốc với cơ quan quản lý, với khách hàng để công khai minh bạch nguồn gốc thuốc, xuất xứ, giá cả và đã làm thí điểm ở 4 tỉnh, nhân lên 16 tỉnh và sẽ tiến tới nhân lên trong toàn quốc. 

Vấn đề này Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang trực tiếp chỉ đạo và đã có sơ kết. Đây là góp ý rất quyết liệt của kỳ họp trước và Chính phủ cũng như Bộ Y tế đang quyết liệt vấn đề này, phấn đấu tiến tới bán thuốc theo đơn, kèm theo các thông tư quy định về kê đơn. 

“Rất cảm ơn đại biểu đã nhắc lại vấn đề này. Chúng tôi đang làm thí điểm và đang nhân rộng ở các địa phương về vấn đề bán thuốc theo đơn và kiểm soát hệ thống bằng công nghệ thông tin”, bà Tiến thông tin.

Bộ Y tế tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng thuốc, giá thuốc.

Đối với vấn đề kiểm soát chất lượng thuốc, xử lý đối với thuốc giả, thuốc kém chất lượng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: 

Thứ nhất, các thông tư ban hành về tiêu chuẩn, kết hợp với Bộ Khoa học và công nghệ về tiêu chuẩn, quy chuẩn các chất lượng cùng với các dược điển của Việt Nam kết hợp với dược điển quốc tế.

Thứ hai, ban hành thông tư quản lý chặt chẽ hơn vấn đề đăng ký thuốc và nhập khẩu thuốc và các văn bản như Nghị định sửa đổi Nghị định 176 về các loại hình xử phạt và các hình thức xử phạt nặng nề hơn, kết hợp với Bộ luật Hình sự xung quanh vấn đề xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, nặng nề hơn trong vấn đề xử phạt hình sự. 

Về vấn đề tiền kiểm, xây dựng các tiêu chuẩn nhà máy GMP và kiểm tra định kỳ cũng như kiểm tra đột xuất. 

Một số sản phẩm dược của Việt Nam đã có khả năng xuất khẩu

Về hậu kiểm, tăng cường hệ thống năng lực của các phòng thí nghiệm, các cơ quan kiểm nghiệm nhưng cũng rất khó khăn trong cơ sở vật chất và trang thiết bị, kiểm tra ngẫu nhiên, lấy mẫu hệ thống nhiều hơn để tăng cường phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng. 

Vấn đề công tác thanh kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban 389 quốc gia và Bộ Y tế cũng có Ủy ban 389 phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, với cơ quan điều tra và các lực lượng của địa phương để thanh tra, kiểm tra, phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng và đặc biệt là kiểm tra 100% các hàng nhập khẩu từ các công ty nước ngoài đã có vi phạm.

Thứ ba, sắp tới trong Luật Dược sẽ kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, có những hồ sơ nghi ngờ phải đến tận nơi, nước sản xuất sản phẩm đó, cái này cũng rất khó khăn về nhân lực cũng như kinh phí để kiểm tra nhưng chúng tôi cũng đặt ra sắp tới những cơ sở có nghi ngờ trên hồ sơ hoặc không rõ hoặc có những tiền sử thì phải đến tận nước đó để kiểm tra. 

Đề nghị các cơ quan điều tra phối hợp xử lý thật nghiêm, kể cả hành chính và hình sự các cá nhân, tổ chức vi phạm để làm gương để hạn chế bớt vấn đề này. 

Đây là một vấn nạn không phải Việt Nam mà trên thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và đạo đức nghề nghiệp.

Diệu Linh