Chính sách Bảo hiểm y tế tại Việt Nam đã đạt được những thành quả rất quan trọng

18/06/2019 17:09 Diệu Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế - bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định tại buổi tiếp ông Seung Taik Kim - Chủ tịch Cơ quan Đánh giá và Giám định Bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã thông tin chung về Bảo hiểm Y tế tại Việt Nam, khẳng định rằng Việt Nam đã đạt được những thành quả rất quan trọng, thể hiện trên các phương diện: Tỷ lệ bao phủ hiện tại là gần 89% dân số; quyền lợi người tham gia Bảo hiểm Y tế được đảm bảo, đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y tế; việc tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng thuận tiện; công tác quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm Y tế đảm bảo hiệu quả, cân đối thu – chi; năng lực quản lý nhà nước và quản lý, điều hành hệ thống Bảo hiểm Y tế ngày càng được nâng cao.

Bảo hiểm Y tế là một lĩnh vực khó, Bộ Y tế liên tục phải nghiên cứu, đánh giá thực tiễn và hoàn thiện dần các cơ chế, chính sách, các quy định về Bảo hiểm Y tế trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng danh mục thuốc, vật tư y tế, kỹ thuật y tế thuộc gói quyền lợi Bảo hiểm Y tế; quản lý cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh; quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm Y tế; mức đóng Bảo hiểm Y tế…

Bộ Y tế cũng rất chú trọng đến việc học tập kinh nghiệm, đặc biệt là từ các nước đã thành công trong việc bao phủ Bảo hiểm Y tế toàn dân để hoàn thiện chính sách, luật pháp và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành. Việt Nam mong muốn được học hỏi kinh nghiệm và những bài học của Hàn Quốc, đồng thời hợp tác với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Hàn Quốc, đặc biệt là với HIRA.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thông tin với Chủ tịch HIRA về bảo hiểm y tế toàn dân của Việt Nam. 

Thảo luận về nội dung hợp tác với HIRA, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh một số vấn đề lớn mà Bộ Y tế Việt Nam quan tâm:

Thứ nhất, vấn đề thiết kế gói quyền lợi Bảo hiểm Y tế vừa đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh, yêu cầu về chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cao của người dân, trong khi phải đảm bảo cân đối giữa mức đóng và mức hưởng Bảo hiểm Y tế, duy trì sự cân đối quỹ Bảo hiểm Y tế;

Thứ hai, xây dựng giá dịch vụ y tế: Việt Nam vẫn đang áp dụng phương thức thanh toán theo giá dịch vụ y tế. Vì vậy, việc tính đúng, tính đủ để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm Y tế, đảm bảo chất lượng dịch vụ và hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh đã và đang được thực hiện theo lộ trình.

Việc tính toán giá dịch vụ y tế vừa đòi hỏi yêu cầu về kỹ thuật, nhưng cũng lại phải cân nhắc đến khả năng chi trả của quỹ Bảo hiểm Y tế và của người bệnh, cân bằng lợi ích các bên liên quan;

Thứ ba, phương thức thanh toán: Phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán DRG được nhận định là có rất nhiều ưu điểm. Trên thế giới cũng đang phổ biến áp dụng phương thức này. Bộ Y tế đang nghiên cứu, xây dựng để áp dụng trong thực tế;

Thứ tư, đánh giá chất lượng dich vụ y tế và kiểm chuẩn lâm sàng;

Thứ năm, vấn đề tổ chức Hội đồng tư vấn quốc gia về Bảo hiểm Y tế;

Thứ sáu, thiết kế gói quyền lợi Bảo hiểm Y tế bổ sung (ngoài gói quyền lợi do quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả hiện nay) và phát triển thị trường Bảo hiểm Y tế thương mại;

Thứ bảy, còn gần 11% dân số chưa tham gia Bảo hiểm Y tế, chủ yếu trong số họ là đối tượng tham gia theo hộ gia đình. Đối tượng này chưa tuân thủ nghiêm luật Bảo hiểm Y tế, và còn tình trạng chỉ tham gia Bảo hiểm Y tế khi có nhu cầu khám chữa bệnh…

Chủ tịch HIRA sẵn sàng hỗ trợ y tế Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Seung Taik Kim - Chủ tịch HIRA cho biết, Hàn Quốc là quốc gia đã thực hiện thành công Bảo hiểm Y tế toàn dân. Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, vận hành tổ chức bộ máy thực hiện Bảo hiểm Y tế theo Luật Bảo hiểm Y tế quốc gia.

Cơ quan Đánh giá và Giám định Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc – HIRA là cơ quan thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Hàn Quốc có nhiệm giám định các hồ sơ đề nghị thanh toán, đánh giá chất lượng dịch vụ y tế, xây dựng các nguyên tắc và tiêu chuẩn về gói quyền lợi Bảo hiểm Y tế. HIRA cũng có trách nhiệm trong việc quản lý chi tiêu y tế quốc gia và các nguồn lực cho y tế để giúp Chính phủ Hàn Quốc đưa ra chính sách về chăm sóc sức khỏe cho người dân…

Chủ tịch HIRA khẳng định sẵn sàng chia sẻ và và hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam một số nội dung như xác định thế nào là hộ gia đình tham gia Bảo hiểm Y tế, mức đóng của đối tượng này, cách thức thu đóng Bảo hiểm Y tế, và chế tài xử phạt khi không tham gia; chia sẻ bài học kinh nghiệm trong xây dựng giá dịch vu y tế cảu Hàn Quốc và định hướng hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và HIRA trong thời gian tới.

Diệu Linh