Cục Quản lý Dược yêu cầu đảm bảo việc cung ứng dịch truyền

23/07/2018 09:38 Quế Chi
(GDVN) - Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế đảm bảo cung ứng dịch truyền.

Mùa hè thường là mùa cao điểm và dễ xảy ra dịch bệnh, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường, nóng ẩm mưa nhiều, muỗi và véc tơ truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh.

Do đó, nhu cầu về sử dụng dịch truyền, nhất là các loại dịch truyền cơ bản thường tăng cao trong mùa hè.  

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch truyển cho nhu cầu điều trị của nhân dân, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 13267/QLD-KD ngày 12/7/2018 gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện / viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền.

Công văn số 13267/QLD-KD của Cục Quản lý Dược ngày 12/7/2018 

Theo đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng đấu thầu, mua sắm (bao gồm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn dịch truyền trong điều kiện nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) nhằm đảm bảo kịp thời có đủ dịch truyền phục vụ cho người dân trên địa bàn.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế có kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng đấu thầu, mua sắm (bao gồm cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn dịch truyền trong điều kiện nguy cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) nhằm đảm bảo kịp thời có đủ dịch truyền phục vụ cho người dân tại cơ sở.

Quế Chi