Đà Nẵng ban hành bộ tiêu chí xây dựng chợ đảm bảo an toàn thực phẩm

28/11/2018 06:00 An Nguyên
(GDVN) - Bộ tiêu chí này là cơ sở để xây dựng, chứng nhận mô hình chợ đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 27/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ban ban hành “Bộ tiêu chí xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Đà Nẵng ban hành bộ tiêu chí xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ảnh: TT

Đây được xem là cơ sở để xây dựng, chứng nhận mô hình chợ đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bộ tiêu chí bao gồm 6 bảng tiêu chí gồm: Tiêu chí xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Tiêu chí đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật; Tiêu chí đối với cơ sở kinh doanh thủy hải sản tươi sống; Tiêu chí đối với cơ sở kinh doanh rau, củ, quả;

Vô vàn hiểm họa từ thức ăn đường phố

Tiêu chí đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Tiêu chí đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm khác.

Chợ được công nhận là mô hình chợ đảm bảo đủ điêu kiện an toàn thực phẩm khi được đánh giá đạt tất cả các tiêu chí của bản tiêu chí xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và xã phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý chợ.

Sau khi hoàn thành, lập hồ sơ gửi Ban Quản lý An toàn thực phẩm để thẩm định, chứng nhận.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí và thẩm định, công nhận mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

An Nguyên