Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm

02/03/2018 06:05 Như Hải
(GDVN) - Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm để sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan theo hướng quy định rõ các điều cấm và tăng chế tài xử lý;

Khắc phục tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm trong phân công quản lý an toàn thực phẩm;

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành các quy chuẩn kỹ thuật chính về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Khắc phục tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm trong phân công quản lý an toàn thực phẩm (ảnh minh họa -nguồn chinhphu.vn).

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đề xuất mô hình quản lý an toàn thực phẩm;

xây dựng hệ thống thông tin hỏi đáp phục vụ người dân, cung cấp thông tin, phản ánh về an toàn thực phẩm;

Có các giải pháp để giảm mạnh số vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người, giảm tỷ lệ mẫu thực phẩm kiểm tra không đảm bảo an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm được phân công tổ chức chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương thống nhất mô hình quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình hiện nay;

Đến hết năm 2018, kiện toàn cơ bản bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Tài chính bố trí đủ ngân sách cho công tác quản lý an toàn thực phẩm theo dự toán;

Có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương trong việc sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm để phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó được trích một tỷ lệ hợp lý khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý, tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạm an toàn thực phẩm, điều tra, xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân cấp quản lý, hướng dẫn công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tácan toàn thực phẩm theo hình thức kiêm nhiệm.

Như Hải