Hơn 12 triệu lượt người được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

26/03/2019 12:01 Vũ Phương
(GDVN) - Trong tháng, cả nước có khoảng 12,3 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 83,6 triệu người.

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 3/2019. Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Vũ Quốc Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2019.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (số liệu ước đến 31/3/2019).

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,5 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 295 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,78 triệu người; bảo hiểm y tế là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,1% dân số.

Lũy kế đến hết tháng 3/2019, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 71.852 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Phương. 

Trong tháng, toàn Ngành thu 27.246 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 3/2019 toàn ngành thu 77.100 tỷ đồng, đạt 21,4% so với kế hoạch dự kiến Chính phủ giao cho bảo hiểm xã hội Việt Nam; trong đó: thu bảo hiểm xã hội là 53.549 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 3.723 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 19.828 tỷ đồng.

Về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng, toàn ngành đã giải quyết 10.561 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 34.046 người hưởng trợ cấp 1 lần; 935.967 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 3 tháng đầu năm đã giải quyết 30.352 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 142.134 người hưởng trợ cấp 1 lần; 2.662.515 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng, cả nước có khoảng 12,3 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lũy kế 03 tháng đầu năm có 40,275 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Toàn Ngành phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 22.703 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.367 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 03 tháng đầu năm, giải quyết cho 113.831 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 8.147 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Trong tháng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 31.848 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 3/2019, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 71.852 tỷ đồng;

Trong đó chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách 10.720 tỷ đồng, chi bảo hiểm xã hội từ Quỹ bảo hiểm xã hội 37.442 tỷ đồng, chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 2.534 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 21.155 tỷ đồng.

Vũ Phương