Kiểm tra, giám sát thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại Ninh Bình

25/10/2018 06:00 Trúc Diệp
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, quỹ Bảo hiểm xã hội.

Ngày 24/10, Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam do ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết: Sau khi triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, tỉnh Ninh Bình được quan tâm đẩy mạnh, đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, tạo sự hiểu biết sâu rộng cho người lao động về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia Bảo hiểm xã hội.

Ngoài chính sách quy định chung thực hiện trong cả nước, tỉnh Ninh Bình dành tới 30% kinh phí đóng cho đối tượng người cận nghèo; 100% kinh phí cho người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi; 20% kinh phí cho học sinh, sinh viên và người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình và 100% mức đóng cho người nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu tại tỉnh.

Về công tác thu, tính đến hết tháng 9/2018, số tiền thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp là 1.640 tỷ đồng, tăng 232 tỷ đồng (16,5%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 74,4% so với dự toán giao.

Tuy nhiên cũng có vấn đề đáng lưu ý là tổng số tiền nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 9 là 151,7 tỷ đồng, chiếm 6,8% kế hoạch thu.

Tổng chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế 9 tháng đầu năm 2018 tại tỉnh là 646.760 triệu đồng. 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 13/28 đơn vị vượt quỹ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế với tổng số tiền là 164.272 triệu đồng...

Công tác giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội và quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, ít xảy ra sai sót, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn ghi nhận những cố gắng của tỉnh Ninh Bình trong việc triển khai thực hiện các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, cân đối kinh phí ngân sách để hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người nghèo.

Ngành Y tế tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại các cơ sở y tế. Các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, quỹ Bảo hiểm xã hội.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách, thủ tục, quy trình tham gia Bảo hiểm y tế cho người dân, chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội tới người lao động, đơn vị sử dụng lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp…

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.

Trúc Diệp