Nội y 'thiên nhiên' cho mùa Thu - Đông 2011

19/09/2011 10:23 Phong Lan Trắng/Làm Đẹp
Để truyền tải ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường, các nhà thiết kế đã chọn ý tưởng thiết kế nội y hòa quện với tình yêu thiên nhiên.

Phong Lan Trắng/Làm Đẹp