Phải khê khai giá thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

28/09/2019 07:00 Ngọc Hân
(GDVN) - Danh mục kê khai gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đăng tải công khai Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá trên website của Cục.

Danh mục gồm 3.899 sản phẩm như: Thanh nhiệt giải độc Tâm An; Phục Bách Vị; Ích Khí Thang Imucough; Men vi sinh Enterprobio Gold; Sản phẩm dinh dưỡng công thức - Dielac Alpha Gold IQ (1, 2, 3, 4)…

Theo quy định tại Thông tư 22/2018/TT-BYT, Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá bao gồm: 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 2. Thực phẩm dinh dưỡng y học; 3. Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Các bậc cha mẹ, phụ huynh có thể vào cổng thông tin của Cục để xem chi tiết danh mục sản phẩm nào. 

Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm danh mục các sản phẩm quy định trên.

Bạn đọc xem toàn văn Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá trên cổng thông tin của Cục An toàn thực phẩm.

Ngọc Hân