Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, ma túy

31/07/2021 08:38 Nhật Minh
GDVN- 03 năm thực hiện Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020...

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 5210/VPCP-KGVX ngày 30/7/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về kết quả thực hiện Đề án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

Văn bản nêu rõ: Xét Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả 03 năm thực hiện Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 và nỗ lực của các bộ, cơ quan trong quá trình thực hiện Đề án.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các nội dung về truyền thông trong Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030, Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025.

Nhật Minh