Quảng Bình kiểm tra chéo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Kiên Giang

30/11/2018 14:33 Hồ Thu
(GDVN) - Ngày 27/11/2018 Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm ban hành bảng điểm và mẫu biên bản kiểm tra công tác thực hiện Kế hoạch an toàn thực phẩm của chi cục, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi làm việc, Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Bá Cường, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang báo cáo tóm tắt công tác triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018.

Ngày 27/11/2018 Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành xem xét, đối chiếu hồ sơ có liên quan đến công tác kiểm tra, gồm các phần:

Công tác chỉ đạo, kế hoạch như triển khai Tháng hành động; công tác chỉ đạo tuyến và đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn;

Công tác quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; công tác thông tin, giáo dục và tuyên truyền; công tác nghiên cứu khoa học; công tác kiểm tra, thanh tra; công tác xét nghiệm, công tác xử lý, điều tra, thống kê và báo cáo ngộ độc thực phẩm công tác báo cáo sơ kết, tổng kết và tổ chức hội nghị, hội thảo, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị; các thủ tục hành chính được triển khai giải quyết theo cơ chế một cửa.…

Kết quả, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang đạt 99,5 điểm, xếp loại xuất sắc.

Hai đơn vị cũng đã trao đổi, thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và những khó khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, qua đó rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai các hoạt động tại đơn vị mình nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở địa phương.

Hồ Thu