Sẵn sàng cho công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 01/4/2021

16/03/2021 11:12 Thu Giang
GDVN- Thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021.

Từ ngày 01/4/2021, thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế.

Hiện ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo việc in, cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo mẫu mới kịp thời, đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Qua đó, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về Bảo hiểm y tế cho người tham gia theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, một số điểm nổi bật như sau:

- Thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới có kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng, được ép plastic sau khi in, tiện lợi khi bảo quản, sử dụng.

- Mã số thẻ chỉ còn 10 chữ số, thay vì 15 ký tự như thẻ Bảo hiểm y tế hiện hành. Điều này giúp giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tại địa chỉ truy cập http://baohiemxahoi.gov.vn) hoặc khai báo khi làm thủ tục đề nghị tiếp tục tham gia Bảo hiểm y tế; cấp lại, đổi thẻ; kiểm tra chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế được hưởng trên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tại địa chỉ truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

- Mặt sau của thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới có hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế, giúp người tham gia nẵm rõ được phương thức tra cứu thông tin về thẻ và quyền lợi được hưởng; cách liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc…

Thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021.

Sẵn sàng cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới

Để đảm bảo công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới kịp thời, hiệu quả và thống nhất, ngay trong tháng 02/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 349/KH-BHXH chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các địa phương phải đảm bảo việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới chặt chẽ, thuận lợi; không gây ách tắc trong việc tra cứu thông tin thẻ Bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi Bảo hiểm y tế của người tham gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc để sẵn sàng in, cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị liên quan đến quyền lợi Bảo hiểm y tế của người dân khi sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới; các vướng mắc về thủ tục tiếp nhận người bệnh sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới tại cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với Sở Y tế cũng như các ngành liên quan thông tin, tuyên truyền đến các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, người tham gia và đơn vị quản lý người tham gia Bảo hiểm y tế về việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động bố trí nhân lực triển khai việc ép plastic hoặc thuê ép plastic thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới cho người tham gia đảm bảo đúng quy định.

Để chuẩn bị cho việc in, cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới, hiện ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tập trung rà soát, thống kê số lượng máy in sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế trên toàn quốc; thông báo thông số và cấu hình máy in đáp ứng yêu cầu in thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh; chuẩn bị tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện đúng quy định về việc in, cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo mẫu mới từ ngày 01/4/2021…

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh hoàn thiện phần mềm in thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới để đảm bảo sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ Bảo hiểm xã hội các tỉnh sử dụng khi hết phôi thẻ Bảo hiểm y tế cũ đã cấp.

Phần mềm đã được tổ chức thử nghiệm tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội từ ngày 22/2/2021, nhằm kiểm tra và đánh giá mức độ đáp ứng của phần mềm đối với các nghiệp vụ theo quy định.

Sau khi hoàn thiện phần mềm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có văn bản thông báo cùng với tài liệu hướng dẫn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về cách thức sử dụng.

Thẻ Bảo hiểm y tế hiện hành còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh

Từ ngày 01/4/2021, thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới được sử dụng song hành với các mẫu thẻ Bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế, Quyết định số 1500/QĐ-BHXH ngày 14/12/2015 về việc ban hành thẻ Bảo hiểm y tế cấp cho quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, cụ thể:

- Thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021.

Trong thời gian chờ đổi thẻ Bảo hiểm y tế theo mẫu mới, thẻ Bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia Bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ mẫu cũ.

- Tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 1666/Bảo hiểm xã hội nêu rõ: Thông tin về bộ mã số thẻ Bảo hiểm y tế (quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 và các Công văn hướng dẫn hiện hành về mã số thẻ Bảo hiểm y tế), cùng với địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) và thời gian được miễn cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến của người tham gia được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế và Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, các thông tin về Bảo hiểm y tế của người tham gia đã được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế và Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Do đó, dù đổi thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới, nhưng những thông tin về quyền lợi Bảo hiểm y tế của người tham gia đã được lưu trên hệ thống để phục vụ cho việc thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Vì vậy, người tham gia được cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới hay mẫu cũ thì đều có thể sử dụng để khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế và hưởng các quyền lợi theo đối tượng mà mình tham gia.

Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành

Quy trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới vẫn tiếp tục được thực thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn về thẻ Bảo hiểm y tế hiện hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người tham gia Bảo hiểm y tế, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ Bảo hiểm y tế trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ Bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn)...

Lưu ý: Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử doanh nghiệp thực hiện thủ tục đổi thẻ Bảo hiểm y tế thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Với việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 01/4/2021, người tham gia Bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ tiện lợi hơn trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về Bảo hiểm y tế cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế.

Thu Giang