Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn, đang điều trị bệnh vẫn được đảm bảo quyền lợi

18/01/2018 16:02 Vũ Phương
(GDVN) - Người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng vẫn được giải quyết hưởng bảo hiểm y tế đến hết đợt điều trị.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5917/BHXH-CSYT về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh Bảo hiểm y tế khi đang điều trị nhưng thẻ Bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng.

Công văn nêu rõ, để tạo điều kiện thuận lợi trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với trường hợp người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Đồng thời đảm bảo nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế là đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1, Điều 37 Luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nội dung:

Đối với các trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú, thẻ bảo hiểm y tế hết hạn đến 31/12/2017: Cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh rà soát, lập danh người bệnh; kiểm tra, xác định lý do người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế giá trị sử dụng từ 01/01/2018.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo quyền lợi người bệnh có bảo hiểm y tế dù trên thẻ đã hết hạn sử dụng. ảnh minh họa: Hà Ngân.

Trường hợp chưa có thẻ Bảo hiểm y tế do khâu lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế không kịp thời (trừ nhóm đối tượng có mã HC, DN): Tạm thời giải quyết hưởng bảo hiểm y tế đến hết đợt điều trị.

Trường hợp cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đã tham gia Bảo hiểm y tế nhưng chưa kịp nhận thẻ bảo hiểm y tế: Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp cho người bệnh hoặc thân nhân người bệnh Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam);

Hoặc Biên lai thu tiền đóng bảo hiểm y tế do Đại lý thu cấp (Mẫu C68-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho bảo hiểm xã hội Việt Nam) trong đó có ghi rõ mã thẻ bảo hiểm y tế cũ để sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động: Cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo để chủ sử dụng lao động biết về việc này và nêu rõ người bệnh sẽ không được quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn sử dụng;

Đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: Cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh nơi người bệnh đang điều trị hướng dẫn người bệnh (hoặc thân nhân) đến địa phương nơi phát hành thẻ bảo hiểm y tế (bao gồm đại lý thu đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó hoặc cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng làm đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội) làm thủ tục tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cho lần điều trị ngoại trú đó.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan và bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời và chuyển trả người tham gia bảo hiểm y tế để có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh từ ngày 1/1/2018; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo bảo hiểm xã hội Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Vũ Phương