Thu hồi giấy xác nhận an toàn thực phẩm Công ty Cổ phần dược phẩm Mỹ phẩm Poliva

16/10/2018 21:46 Nhật Minh
(GDVN) - Quyết định này được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành ngày 15/10.

Ngày 15/10/2018, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 915/QĐ-ATTP về việc Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Poliva.

Theo nội dung Quyết định: Căn cứ Biên bản xác minh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày 02/10/2018 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 692/QĐ-ATTP ngày 31/8/2018 và Ủy ban nhân dân  phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, công ty không còn kinh doanh tại địa điểm nêu trên:

1. Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm  đối với các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Sản phẩm: Poliva Adam Plus;  Poliva Eva;  Poliva Edam ) của Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Poliva có địa chỉ tại: Số 1, ngõ 149 Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

3. Công ty có trách nhiệm dừng lưu thông, thu hồi toàn bộ sản phẩm có tên trên và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 25/10/2018.

4. Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Poliva, phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, các phòng liên quan thuộc Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nhật Minh