Uống nước như nào là đúng cách, khoa học?

03/10/2014 12:48 Video: Vui Sống Mỗi Ngày
(GDVN) - Đa số người Việt Nam không uống nước một cách đúng cách, khoa học dẫn đến nhiều hiện tượng không tốt cho sức khỏe.
Video: Vui Sống Mỗi Ngày