Nhà mạng đua nhau "câu" khách bằng... sao

03/01/2012 13:17
Quá nhàm với những chương trình khuyến mãi các nhà mạng chuyển sang xu hướng giải trí, mượn siêu sao, người nổi tiếng để khuếch trương hình ảnh và thu hút thuê bao.