Mã Anh Cửu: Đường lưỡi bò (phi pháp) ở Biển Đông không có gì thay đổi

23/11/2013 07:14
(GDVN) - Trong những năm gần đây các tuyên bố "chủ quyền" mà Đài Loan đưa ra ở Biển Đông tương tự như Trung Quốc khiến nguy cơ bị khu vực ASEAN xa lánh, trong khi Đài Loan đang tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế gần gũi hơn, do đó điều này phá hoại lợi ích lâu dài của Đài Loan cả trong khu vực và trên quốc tế.