Năm Tân Sửu, mong quốc gia hưng thịnh

12/02/2021 01:39
GDVN- Năm mới đến là khởi nguồn của mọi ước mơ, kỳ vọng, gửi gắm về tương lai, mong muốn mưa thuận, gió hòa, nhân dân ấm no hạnh phúc, đất nước hưng thịnh, thái bình.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo: "Việt Nam sẽ chống được tham nhũng, nếu..."

04/10/2013 13:35
(GDVN) - "Thất thoát, lãng phí, tham nhũng thì chỉ xảy ra ở khu vực các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, nhưng cái dở hiện nay của ta là cá nhân quyết định nhưng tập thể chịu trách nhiệm, nghĩa là ít khi quy được trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, mà càng ở các cấp cao thì càng khó làm điều này".