Xôn xao tin đại hồng thủy nhấn chìm Lào Cai

17/08/2011 00:41
Quầng mặt trời kéo dài khoảng 1 giờ, từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 16- 8, khiến nhiều người dân Lào Cai hiếu kỳ, đồn đoán sắp có trận lũ lụt lớn như năm 2008 nhấn chìm tỉnh này.