Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

03/10/2018 06:00
(GDVN) - Thủ tướng đã phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Trải nghiệm sáng tạo và Người thầy

13/05/2017 07:29
(GDVN) - Trong hoạt động định hướng phát triển sáng tạo, cha mẹ và người thầy, đặc biệt khi trẻ đã đến lớp học, thầy giáo đóng vai trò quan trọng nhất.