Hải Phòng đề xuất mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động GD ở trường công

05/07/2022 14:01
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- HĐND thành phố Hải Phòng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định mức các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường tại kỳ họp tới.

Ngày 5/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố đã xây dựng Đề án Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

Về sự cần thiết để xây dựng đề án, theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, hiện nay theo xu thế phát triển của xã hội các điều kiện phục vụ, hỗ trợ hoạt động dạy và học cho học sinh trong nhà trường được cải tiến;

Hải Phòng sẽ có quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập (Ảnh: Lã Tiến)

Hải Phòng sẽ có quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập (Ảnh: Lã Tiến)

Một số dịch vụ đang diễn ra tại các trường học như: Tổ chức ăn, ngủ cho học sinh bán trú; nước uống tinh khiết cho học sinh; đồ dùng phục vụ cá nhân trẻ bán trú; lao công dọn dẹp; điện, nước, giáo dục kỹ năng sống… đang diễn ra ở các trường học theo hình thức thoả thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ cho con em mình.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục diễn ra ở mỗi trường, mỗi quận, huyện trong thành phố, cấp học khác nhau, không có sự thống nhất.

Do đó, việc xây dựng Đề án quy định mức thu và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hải Phòng là cần thiết, làm căn cứ để Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu xây dựng đề án này nhằm thúc đẩy việc thực hiện chính sách xã hội hoá giáo dục của thành phố, bổ sung nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục để trang trải chi phí cần thiết cho công tác giảng dạy, tạo điều kiện cho các trường có nguồn kinh phí chủ động trong các điều kiện nuôi dạy tốt hơn cho các cháu.

Đồng thời, xây dựng mức thu và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo các quy định của nhà nước…

Cũng theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tại kỳ họp tới (dự kiến cuối tháng 7/2022), Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ xem xét để thông qua Nghị quyết về quy định mức các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề xuất mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các trường công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng (11 danh mục các khoản thu), cụ thể như sau:

Danh mục 11 khoản thu sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua tại kỳ họp tới đây (Ảnh: LT)

Danh mục 11 khoản thu sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua tại kỳ họp tới đây (Ảnh: LT)

LÃ TIẾN