Tàu Hải quân Pháp sắp đến Đà Nẵng

Tàu Hải quân Pháp sắp đến Đà Nẵng
(GDVN) - Trong những ngày tàu Hải quân Pháp - Vendemiaire lưu lại Đà Nẵng, Hải quân hai nước Pháp – Việt sẽ tiến hành huấn luyện chung trên biển.