Trường chuẩn mà chưa chuẩn!

28/06/2018 08:53
(GDVN) - Một số trường tiểu học đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia nhưng thực chất một số tiêu chí thì lại không đạt chuẩn theo quy định.