Chi tiêu quốc phòng Australia tăng 6%

(GDVN) - Trong năm tài khóa 2014-2015, sẽ cấp phát 27,1 tỷ đô la Úc cho Bộ Quốc phòng, đồng thời cấp 122,7 tỷ đô la Úc trong 4 năm tiếp theo...
Đang tải tin...