Đóng tiền học thêm hay tiền an toàn phí?

03/12/2019 06:31
(GDVN) - Để “an toàn”, học sinh đành đi học thêm; tiền học phí học thêm “vô tình” thành tiền “an toàn phí” cho con đến lớp mà phụ huynh phải đóng.