Chốt ngày thi tốt nghiệp năm 2020

04/06/2020 14:56
GDVN- Chính phủ đã cơ bản thống nhất với phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

Mã đề 312 bài thi Khoa học Xã hội

27/06/2019 11:56
(GDVN) - Ngày 27/6, trên 561.000 thí sinh cả nước đã làm bài thi cuối cùng của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, bài thi Khoa học Xã hội.

48 thí sinh bị đình chỉ sau 2 ngày thi

26/06/2019 22:19
(GDVN) - Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua 2 ngày thi Trung học phổ thông quốc gia, đã có 62 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật.