Quy định mới về thuế giá trị gia tăng

(GDVN) - Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.
Đang tải tin...