Bị lạnh có thể gây điếc tai

22/12/2011 08:32
Có nhiều người ngủ một đêm sáng dậy thấy mình bị điếc đặc. Người lớn thì nhận biết để đi điều trị, còn trẻ em thường không phát hiện được ngay.