Sẽ có tỉnh không còn Sở Giáo dục

29/03/2018 07:40
(GDVN) - Đó là quy định mới trong dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đang chuẩn bị đưa ra lấy ý kiến.