Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu

27/04/2022 14:13
GDVN- Bộ Y tế có hướng dẫn mới nhất, tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0h ngày 27/4.