Nâng bội chi từ 4,8% lên 5,3% vì hụt thu ngân sách

24/10/2013 07:54
(GDVN) - Chính phủ đề xuất với Quốc hội về việc tăng bội chi, theo đó nâng mức bội chi từ 4,8 lên 5,3% GDP. Với mức bội chi này, nợ công dự kiến  56,2% GDP, dư nợ chính phủ là 42,6% GDP và dư nợ quốc gia 39,5% GDP, đây là giới hạn an toàn”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay.

Bội chi 112 nghìn tỷ, nợ công vẫn trong giới hạn cho phép

20/06/2013 10:16
(GDVN) - Sáng 20/6 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. Mặc dù mức bội chi ngân sách nhà nước bằng 4,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), nhưng tình hình nợ công vẫn nằm trong phạm vi cho phép.