Kỳ thú chuyện cá cứu người ở Vũng Tàu

04/05/2011 14:16
Có lần ông Năm, người cùng đi biển với tôi bị sóng to đánh vỡ ghe, người trôi lênh đênh trên biển tưởng chết. Bỗng dưng, Ông xuất hiện và đưa vào bờ an toàn