Thế nào là trường tốt, lớp tốt?

28/05/2019 06:52
(GDVN) - Những người có quyền, có tiền, thích “danh hão”, muốn con mình học trong những ngôi trường “danh tiếng”, nên thích “chạy”.

Cuộc đua chạy lớp đầu năm của giáo viên

28/07/2018 07:11
(GDVN) - Phải “đầu tư” để được đứng lớp “ngon”, nên việc giáo viên bộ môn giở đủ “ngón nghề” để “động viên” học sinh tham gia học thêm, học kèm là điều tất yếu.

Những chiêu... chạy trường

17/05/2018 06:21
(GDVN) - Nhiều người ở địa bàn khác nhưng vẫn tìm mọi cách để xin con em mình vào được những trường có tăm tiếng ở thành phố, thị xã thì mới yên tâm.

Luận bàn về “chạy” trong trường học

14/08/2016 08:16
(GDVN) - Nhận tiền không phải bằng mồ hôi công sức của mình mà bằng vị trí công tác thì chữ thầy chỉ được nhắc trước mặt còn sau lưng người ta gọi lão ấy, thằng cha ấy.

Tham nhũng trong giáo dục: Ai là thủ phạm?

10/05/2012 08:56
(GDVN) - Ở Việt Nam, nhiều người nhìn nhận chính phụ huynh và sinh viên là những chủ thể tạo nên tham nhũng. Trên thực tế đây là loại tham nhũng đặc biệt vì dù thiệt hại vật chất không lớn nhưng thiệt hại vô hình thì khó có thể xác định.