Nếu giáo dục đại học không thay đổi?

12/02/2017 06:17
(GDVN) - Kiểm định chất lượng giáo dục đại học là một trong các tiêu chí để Bộ Giáo dục và Đào tạo quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học trong thời gian tới.