Đào thải là điều cần thiết nếu muốn thị trường hóa giáo dục

02/12/2012 06:00
Kể từ năm 1986, cụm từ “cơ chế thị trường” bắt đầu đi vào đời sống của người dân, xen vào từng bữa cơm gia đình, dần lan sang cả hệ thống giáo dục. Đã xuất hiện hàng loạt trường đại học ngoài công lập, cũng như vô số trường than “ế” có nguy cơ đóng cửa bên cạnh những trường đang tuyển sinh đều đặn. Ngay cả các trường đại học công, trước đây vốn ung dung nấp bóng Nhà nước, một mình một cõi, cũng lâm vào thế khó trong việc tuyển sinh và nhiều ngành học đang có nguy cơ đóng cửa.