Toàn dân có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến

24/09/2012 16:32
(GDVN) - Trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, không chỉ nhà giáo, cán bộ ngành giáo dục, người học mà cả nhân dân cũng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này.