Chuẩn giáo viên mới vẫn không khả thi

15/09/2018 07:46
(GDVN) - "Thông tư 20 này khi triển khai thực hiện rất dễ rơi vào hoàn cảnh “chết dở, sống dở” như Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 2009."

Chuẩn nào cho hiệu trưởng?

24/02/2018 06:25
(GDVN) - Nếu vẫn duy trì cách bổ nhiệm, đánh giá như hiện nay thì bộ chuẩn nào cũng không phát huy được tác dụng.