Chuyển giá, không phải lúc nào cũng tiêu cực

22/12/2012 07:27
(GDVN) - Dưới góc nhìn khác về hiện tượng chuyển giá để né thuế hiện nay tại các công ty đa quốc gia, một luật sư thuộc Hội luật gia TP.HCM lại cho rằng: Không nên suy nghĩ về chuyển giá quá tiêu cực