Ấm tình Phương Nam

22/04/2020 09:40
(GDVN) - Hệ thống trường May Academy và Trung học phổ thông Phương Nam (Hà Nội) tổ chức chương trình trao quà từ thiện "Chung tay đánh bay Covid".