Tự học để làm giàu tâm hồn và trí tuệ

Tự học để làm giàu tâm hồn và trí tuệ
(GDVN) - Tự học là cách tốt nhất hoàn thiện và phát triển nhân cách, làm giàu tâm hồn, trí tuệ cá nhân, tạo nên sức khỏe tri thức cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước.